Branch Managers

Tulka Prasad Kafle Sangampath Branch

Ghanashyam Bastola Narayanghat Branch

Bhim Kanta Bhattarai Kotihawa Branch

Arjun Thapa Bhaluhi Branch

Krishna Subedi Amarapuri Branch

Jagadish G.C Jimirebhar Branch

Ganesh Poudel Ramapur Branch

Om Prakash Khanal Chhapiya Branch

Karna Dhoj Lama Mangalpur Branch

X Kumar Chaudhary Jyamire Branch

Ek Narayan Aryal Bhairahawa Branch

Contact us

Head Office
Hospital line, Butwal-08,
Rupandehi,Nepal
Phone No. +977-71-545576, 545205
Fax No. +977-71-542812
E-mail: info@tinaubank.com