Branch Managers

Keshav Chaudhary Sangampath Branch

Hari Poudel Narayanghat Branch

Bhim Kanta Bhattarai Kotihawa Branch

Subash Aryal Bhaluhi Branch

Kishor Sapkota Amarapuri Branch

Jagadish G.C Jimirebhar Branch

Ganesh Poudel Ramapur Branch

Om Prakash Khanal Chhapiya Branch

Karna Dhoj Lama Mangalpur Branch

Rudra Lal Bhusal Jyamire Branch

Ek Narayan Aryal Bhairahawa Branch

Arjun Thapa Shitalnagar Branch

Prakash Adhikari Belbas Branch

Narayan Bhandari Yogikuti Branch

Sushil Chapagain Kanchhi Bazaar Branch

Manoj Gyawali Mangalapur Branch

Contact us

Head Office
Hospital line, Butwal-08,
Rupandehi,Nepal
Phone No. +977-71-545576, 545205
Fax No. +977-71-542812
E-mail: info@tinaubank.com